OmVi utför besiktningar och undersökningar under vatten med vår fjärrstyrda ROV farkost. Det är en snabbetablerad undervattensrobot utrustad med en mindre manipulator ( griparm ) och den har ett dykdjup på 70 m. Manöverkabel med 100 m längd. Vi kan filma och se i realtid från manöverenheten där vi även kan lagra film direkt på dator.


På skärmen presenteras data om djup, kurs, datum mm.Med våra UAS- Multikoptrar tar vi flygfoton / flygfilm. Vi besiktar och dokumenterar byggnader. Filmar inför fastighetsförsäljningar. Kan utföra eftersök. Utför volymberäkningar, kartor med miljontals punkter i X,Y och Z led, 3D tjänster


Vi har Transportstyrelsens  tillstånd, är försäkrade av Adekvat samt följer Lantmäteriets regler ang. bildgranskning.


Våra Multikoptrar är ett snabbt sätt att få överblick av önskat område. Kunden kan tillsammans med oss se direkt och har stor valfrihet gällande det fotografiska urvalet.

Från större UAS med systemkamera till mycket små för trånga lokaliteter, men med fortsatt hög kamerakvalitet

ROV

UAS-MULTIKOPTER

AEROSEA

VISION


EN DEL AV ALLFIX VÄST AB


Copyright © All Rights Reserved